Bijles en Remedial Teaching lezen / dyslexie

Juf Caatje helpt als het leren lezen moeizaam verloopt. Als je kind moeite heeft met het leren van de letters. Of de letters wel kent, maar spellend of langzaam leest. Als je kind veel fouten maakt, of misschien zelfs langzaam leest en veel fouten maakt. Ook in het geval van (vermoedde) dyslexie is begeleiding mogelijk. Je kind leert beter leren lezen door hulp op maat.

Wat valt onder lezen?

Letters
Om te lezen moet je hoe je een letter schrijft koppelen aan hoe een letter klinkt. Zo leer je de eerste woorden lezen. Woorden die je precies zo uitspreekt als je ze schrijft; zoals maan, roos en vis. Je moet een letter kunnen herkennen (waar zie je de /i/?). En zelf de letter kunnen uitspreken (hoe zeg je ‘ i ‘?). Deze kennis moet door oefenen geautomatiseerd worden. Vaak en kort oefenen, met betrekking van verschillende zintuigen helpt hierbij.

Snelheid en regels
Eerst wordt spellend gelezen: m-aa-n. Later leert je kind woorden in stukken lezen of het woordbeeld in een keer herkennen. Maan wordt niet meer gelezen als m-aa-n, maar als m-aan of in een keer als maan. Door oefening worden steeds meer woorden in stukken gelezen of in een keer herkend, de leessnelheid gaat omhoog. Ook moeten er regels geleerd worden. Dat de ‘ i ‘ in mooi klinkt als een ‘ j ‘ en dat dat in alle woorden zo is waar ‘ooi’ inzit.  Dat je ‘ge’ in gevaar uitspreekt als ‘gu’ en dat dat in heel veel woorden zo is. Voor het toepassen van deze regels is het belangrijk dat je kind de woordpatronen herkent.

Fouten
Als een kind vies leest als vis, kunnen er verschillende oorzaken zijn. De ‘ie’ wordt gekoppeld aan de uitspraak ‘ i ‘. Het kind leest bij het spellen wel ‘ie’, maar onthoudt de letter niet goed en maakt er bij het plakken van de letters een ‘ i ‘ van. Het kind ziet de ‘ v ‘ en de ‘ s ‘ en denkt dat er wel vis zal staan, want dat is een woord dat hij kent. Afhankelijk van hoe de fout gemaakt wordt, is een andere aanpak nodig.

Dyslexie

Bij (een vermoeden van) dyslexie, werk ik met een gestructureerde opbouw van de begeleiding, zodat je kind zo goed mogelijk leert lezen.  Weinig fouten maken en begrijpen wat je leest, zijn hierbij belangrijker dan pure snelheid. Voor een goed resultaat is het ook nodig om thuis te oefenen, het liefst meerdere malen per week 15-20 minuten.