Hoe werk ik?

Ik ga er vanuit dat iedereen alles kan leren, de een kost leren alleen veel meer tijd en energie dan de ander. Ook leert niet iedereen op dezelfde manier. Tijdens de lessen houd ik hier rekening mee.
Elke leerling werkt op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo en ik ga op zoek naar een manier van uitleggen en oefenen die bij de leerling past. Natuurlijk kunnen we voor de eerste les vrijblijvend kennismaken.

Basisschool

Basisschoolleerlingen (groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8) help ik met lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen en woordenschat, zie bijles en Remedial Teaching basisschool. Les is mogelijk na schooltijd, vroeg op de avond of op zaterdag.
Ik geef zowel individuele lessen als lessen in een groepje van twee kinderen. Een les duurt 45 minuten. Als je les hebt in een groepje van twee, werkt ieder aan zijn eigen opdrachten en help ik jullie om de beurt. Je kunt dus alle twee met een ander vak bezig zijn.
Ik zorg voor alle materialen. Ik werk zowel met opdrachten op papier als met oefeningen op een tablet. Bij het leren maak ik graag gebruik van spelletjes, zeker bij kinderen uit de lagere groepen. Lessen volgt je kind in principe bij mij thuis. Als ouder ben je niet bij de les aanwezig.

Bijles of Remedial Teaching

Bijles geef ik in een groepje van twee of als privé les. Bijles is extra oefenen met de stof die je kind moeilijk vindt. De stof die op school aan bod komt, wordt herhaald. Je kind krijgt extra uitleg en kan extra oefenen om de stof onder de knie te krijgen. Huiswerk is meestal niet nodig.

Heeft je kind een grotere achterstand opgelopen ten opzichte van de rest van de groep, spreek je eigenlijk niet meer van bijles, maar van Remedial Teaching. Privé les is dan de beste oplossing; je kind werkt aan een vak waar hij veel moeite mee heeft, dan is individuele aandacht fijn.
Remedial Teaching is er op gericht om vanuit de stof die je kind wel beheerst, verder te werken en zijn kennis uit te breiden. Met een toets in de eerste les bepaal ik welke stof je kind beheerst, en waar aan gewerkt moet worden. Voor een goed resultaat is het nodig om ook thuis te oefenen. Ik zorg elke week voor oefeningen die je kind thuis kan doen.

Remedial Teaching is eventueel ook onder schooltijd mogelijk, maar alleen als daar afspraken met school over zijn gemaakt. Lessen kunnen dan op school of bij mij thuis gegeven worden.

Middelbare school

Aan middelbare scholieren geef ik bijles wiskunde, zie bijles wiskunde. Bijles wiskunde volg je in principe 's avonds. Het zijn privé lessen en de lessen zijn bij mij thuis. Je neemt zelf je boek, schrift en rekenmachine mee, net als je dat op school zou doen.

Schoolvakanties

Tijdens schoolvakanties is er in principe geen les.