Bijles en Remedial Teaching rekenen / dyscalculie

Juf Caatje helpt als het leren rekenen moeizaam verloopt. Of als je kind moeite heeft met één/enkele onderdelen van rekenen, zoals breuken, tafels of verhaaltjes sommen. Ook in het geval van (vermoedde) dyscalculie is begeleiding mogelijk. Je kind leert beter rekenen door hulp op maat.

Wat valt onder rekenen?

De basis: getalbegrip
Getalbegrip vormt de basis van het rekenen. In groep 1 en 2 leert je kind spelenderwijs tellen, kleine hoeveelheden herkennen, begrippen als meer en minder gebruiken en de getallen herkennen. Allemaal facetten van getalbegrip. Het getalbegrip wordt in de latere jaren verstevigd en uitgebreid. Als deze basis niet goed gelegd is, blijft je kind daar bij het rekenen last van hebben.

Hoofdbewerkingen: plus, min, keer en delen
In groep 3 begint je kind met het leren van plus- en minsommen. Eerst tot 10 en dan 20. In de jaren daarna worden de getallen waarmee gerekend wordt steeds groter. Tafels komen in groep 4 aan bod en worden in groep 5 verder uitgebreid. Dan komt ook delen aan de orde. Cijferen volgt in groep 6. Ook rekenen met komma-getallen valt onder hoofdbewerkingen.

Automatiseren
De sommen tot 10 en tot 20 die in groep 3 worden aangeleerd, moeten geautomatiseerd worden. Een kind moet snel en zonder veel nadenken het antwoord kunnen geven op een som als 8 + 4 = 12. Hetzelfde geldt voor de tafels. Als de sommen tot 20 en/of de tafels niet geautomatiseerd zijn, blijft je kind daar bij het rekenen last van hebben. Veel oefening is nodig.

Breuken, procenten, verhoudingen
Breuken, procenten en verhoudingen hangen met elkaar samen. Als een kind delen nog niet goed onder de knie heeft, is werken met breuken, procenten en verhoudingen vaak een stap te ver. Eerst oefenen met delen en dan het begrip van breuken, procenten en verhoudingen opnieuw opbouwen kan uitkomst bieden.

Geld, tijd, meten en wegen
Klokkijken, betalen, hoeveelheden afwegen voor een recept of opmeten op er genoeg ruimte is voor de leuke kast die je gezien hebt. Dagelijkse bezigheden waarvoor het rekenen met tijd, geld, maten en gewichten de basis legt.

Verhaaltjessommen
Bij verhaaltjessommen (of redactiesommen) gaat het erom dat je uit het verhaal kunt afleiden welke som uitgerekend moet worden. Een vaardigheid waar sommige kinderen veel moeite mee hebben. Een stapsgewijze aanpak van de sommen aanleren en aandacht voor rekentaal helpt.

Dyscalculie

Bij (een vermoeden van) dyscalculie, werk ik met een gestructureerde opbouw van de begeleiding, zodat je kind zo goed mogelijk leert rekenen. Hierbij besteedt ik de meeste aandacht aan de onderdelen van rekenen die in het dagelijks leven onmisbaar zijn, zoals getalbegrip en geldrekenen. Voor een goed resultaat is het ook nodig om thuis te oefenen, het liefst meerdere malen per week 15-20 minuten.