Bijles en Remedial Teaching spelling

Juf Caatje helpt als het leren spellen moeizaam verloopt. Als je kind moeite heeft met het omzetten van klanken in letters. Als je kind moeite heeft om te onthouden welke woorden je met ‘ei’ schrijft en welke met ‘ij’. Of moeite heeft met het verschil tussen bakken en baken. Als het verschil tussen laden en laadden en word en wordt moeilijk blijft. Ook in het geval van (vermoedde) dyslexie is begeleiding mogelijk. Je kind leert beter spellen met hulp op maat.

Wat valt onder spelling?

Klanken
Om te schrijven moet je hoe een letter klinkt koppelen aan hoe een je een letter schrijft. Zo leer je de eerste woorden schrijven. Woorden die je precies zo schrijft als je ze uitspreekt; zoals maan, roos en vis. Je moet een klank kunnen herkennen (waar hoor je de ‘ i ‘?). En de klank kunnen schrijven (hoe schrijf je de ‘ i ‘?). Deze kennis moet door oefenen geautomatiseerd worden. Vaak en kort oefenen, met betrekking van verschillende zintuigen helpt hierbij.

Weetwoorden
Niet aan alle woorden kun je horen hoe je ze schrijft. Het verschil tussen ‘ei’ en ‘ij’ is niet te horen, je moet weten dat je trein schrijft en geen trijn. Ook het verschil tussen ‘ou’ en ‘au’ kun je niet horen. Of je kou of kau schrijft, is iets wat je uit je hoofd moet leren. Dat geldt ook voor de spelling van woorden die uit een andere taal afkomstig zijn, computer bijvoorbeeld. Door oefening leert een kind eerst de juiste spellingswijze en daarna automatiseert hij de kennis.

Regels
Er moeten regels geleerd worden. Dat de ‘ j ‘ in mooi schijft als een ‘ i ‘ en dat dat in alle woorden zo is waar ‘ooi’ inzit.  Dat je ‘gu’ in gevaar schrijft als ‘ge’ en dat dat in heel veel woorden zo is.  Voor het toepassen van deze regels is het belangrijk dat uw kind woordpatronen herkend. Dat je vissen schrijft en niet visen is nog zo’n regel. En slapen in plaats van slaapen. Stap voor stap leert je kind er nieuwe regels bij. Eerst de regel herkennen, dan apart toepassen, in een mix toepassen en uiteindelijk moet de regel een tweede natuur worden. Je kind hoeft er niet echt meer over na te denken als hij schrijft.

Dyslexie

Bij (een vermoeden van) dyslexie werk ik met een gestructureerde opbouw van de begeleiding, zodat je kind zo goed mogelijk leert spellen. Het goed schrijven van woorden die je schrijft zoals je uitspreekt, automatiseren van veel voorkomende weetwoorden en het toepassen van de belangrijkste spellingsregels zijn daarbij de voornaamste doelen. Voor een goed resultaat is het ook nodig om thuis te oefenen, het liefst meerdere malen per week 15-20 minuten.